Polisanmälan

Man ska också vara på det klara med att även om vi har en yttrandefrihet som är väl värd att bevara, så måste man tänka sig för mer än en gång om man ska gå långt i att uttrycka sina åsikter. Om dina inlägg är hatiska eller om de kränker en viss folkgrupp så kan du som bloggare polisanmälas eller anmälas för förtal. På sista tiden har flera organisationer bildats för att leta upp folk som uttrycker sig invandrarfientligt eller sexistiskt och i vissa fall kan detta få negativa konsekvenser. Huruvida detta har gått till överdrift eller inte ska låtas vara osagt, men det finns ändå stunder i detta demokratiska land där det är bäst att hålla munnen stängd.

Det har också förekommit att folk som uttrycker sig på sociala medier som bloggar eller Facebook har fått lämna sina jobb eller fått utstå utfrysning på arbetsplatserna för att de har sagt vissa saker eller visat på att de står för långt åt höger eller vänster i politiken. Ett tips är därför att alltid stå för sina åsikter men tänka sig för hur man beskriver saker och ting och med vilka ord.