Skapa engagemang

Om du sitter och räknar blint varje vecka hur många läsare du har drivit till din blogg, så kan vi tyvärr meddela dig att det inte räcker. Det viktiga är att skapa ett ”möte” mellan dig och dina följare så att ett engagemang uppstår. Med detta sagt, så gäller det således att ta till dig vad dina läsare kommenterar och hur de ser på dig som bloggare. Glöm inte att skapa en dialog utifrån vad dina läsare ber om och svara på frågor, kommentarer och anmärkningar så ofta du kan. En bloggare som inte bryr sig ett skvatt om sina följare kan lika gärna lägga ned sin blogg.

Att få respons

Om du har valt att börja blogga ska du också vara på det klara med att du kan och kommer att få respons – negativ som positiv och det är bra om du kan handskas med båda. Att låta dina läsare dela med sig av deras berättelser och tvinna samman deras historier med dina är både berikande och roligt i den mån det är ett utbyte i positiv bemärkelse. Dock kan även negativ kritik vara bra att ta till sig om den är konstruktiv, vill säga.