Hot

När näthatet ibland går för långt kan hot förekomma. Detta har blivit ett problem, framför allt i sociala medier men även i bloggar där riktigt otrevliga hot eller hatiska inlägg från läsare kan komma att riva upp den mest okänsliga bloggaren. Om du som bloggare får hot eller uppgifter om hot om du inte gör eller säger på ett visst sätt, ska du givetvis anmäla så snabbt som möjligt och samtidigt spara alla bevis genom att inte sudda ut kommentarerna. Tyvärr är det dock inte alla personer bakom hoten som får sina straff, men ju mer bevis du samlar på dig, desto lättare blir det åtminstone.

Nu är det naturligtvis inte alla bloggare som utsätts för hot. En bloggare som bloggar om skönhet och hälsa är mindre utsatt för risk för hot än den som sprider sina politiska åsikter. Detta är också något man får räkna med. Om det dessutom är en offentlig person eller en journalist som skriver öppna inlägg eller har en kolumn i en tidning är detta mycket vanligt. Man ska dock vara på det klara med att hot om våld och dylikt inte har övertaget men ändå finns där och ska uppmärksammas.