Bloggar för äldre

Vem sade att bloggar enbart är till för den yngre generationen? Varför utesluta de äldre som bönar och ber om att få bli sedda i dagens samhälle? Det är det nu ett antal äldre som börjar fundera på och till och med börjat blogga om. Dagny Carlsson är en av dem. Hon är 105 år och visar inga tecken på att åldras. I en värld som faktiskt uppvisar tendenser till att bortse från de äldre är det en bra idé att uppmärksamma denna äldre generation som arbetat upp våra länder och som till slut hamnar i skymundan för denna ungdomshets.

Låt de äldre få prata av sig

Att blogga om det förflutna samhället som en gång var och berätta om sina nyckfulla livsstunder, är bara ett fåtal inlägg man kan förvänta sig av dagens pensionärer som vill göra sina röster hörda. Och man ska inte tro att bloggarna är ointressanta! Gamla människor har levt rövare precis som de unga och de har vanligtvis en mängd galna historier att dela med sig av. Äldre människor behöver också få berätta om sina livsöden och dolda talanger och leva ut dem även när de blir äldre. Att uppmuntra äldre människor att börja skriva av sig genom en blogg eller lära dem hur dagens teknik fungerar, kan bidra med mycket intressant samhällsinformation som vi i vanliga fall inte skulle ha hört talas om.

De kan även dela med sig av den verklighet de numera lever i och påverka politiken på ett i närmast positivt sätt.